QENDRA EDEN

Qendra EDEN eshte nje nga organizatat jo qeveritare me aktive ne Shqiperi, qe punon per mbrojtjen e mjedisit.

EDEN është një organizatë jofitimprurëse, jopolitike, që synon të kontribojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mjedisi të shëndetshëm perms informimit, edukimit dhe ofrimit të shërbimeve në partneritet me actorët e interesuar.

Guidat Nayrore janë një grup të rinjsh prane qendres EDEN të trajnuar për të ofruar guida të mirëfillta natyrore në parqe dhe vende të ndryshme me vlera të veçanta të Shqipërisë. Guidat janë jo vetëm të përqëndruara në dhënien e informacionit mbi vlerat mjedisore e turistike të vendeve të veçanta, por edhe në dhënien e informacioneve mbi problemet ekzistuese në menaxhimin dhe mënyrat e duhura të përdorimit të këtyre zonave duke u bazuar në principet e zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor.
Qëllimi kryesor i grupit të Guidave Natyrore është:
- Promovimi i Eko-Turizmit, edukimit mjedisor dhe zhvillimi i qëndrueshëm;
- Ofrimi i shërbimeve të specializuara për target grupe të ndryshme në fushën e ekoturizmit dhe turizmit kulturor;
- Promovimi I guidave natyreore si profesion i njohur dhe i pranuar nga institucionet qeveritare dhe jo qeveritare.
- Krijimi i një rrjeti të Guidave Natyrore në Shqipëri dhe me gjërë;
- Organizimi i trajnimeve dhe seminareve për rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor për target grupe të ndryshme;
- Shtimi i intirnerareve në numër dhe shpërndarje gjeografike;
- Pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme me qëllim promovimin e edukimit mjedisor;
- Krijimi i manualeve informative për zona të ndryshme në shërbim të komunitetit.

Adresa:

Qendra EDEN

Rr. Luigj Gurakuqi, Pall. 12 B Ap. 15 (Pas kafe Europa) Tirana – Albania

E-mail: eden@eden-al.org

Tel:+355 4 223 9619

Sito Web:  www.eden-al.org

Etichette:
0 Commenti

Posta un commento

Related Posts with Thumbnails
Gli autori del blog dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti dai lettori. Gli autori si impegnano a cancellare nei limiti delle possibilità i commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze. Qualora dovesse sfuggire la cancellazione di commenti lesivi lo si comunichi all'indirizzo e-mail: info@vacanzeinalbania.info