LIQENI I BUTRINTIT

Ne pjesen jugore te Vurgut, ne veri te Vrines, shtrihet liqeni i Butrintit, me gjatesi 7km., gjeresi 3km., siperfaqe 16km . Thellesia mesatare eshte 14m. kurse ajo maksimale arrin 25m. Nga ana veriore liqeni eshte me i gjere se ne anen jugore dhe lidhet me detin me ane te nje kanali te lundrueshem, me gjatesi rreth 3km., me gjeresi qe shkon nga 40m. deri ne 70m. e me thellesi deri ne 7 m. Ne pjesen juglindore te liqenit te Butrintit ndodhet liqeni i vogel i Rrezes me siperfaqe 850 m , dhe te dy liqenet lidhen midis tyre permes nje kanali te perbashket. Ε veganta kryesore e liqenit te Butrintit eshte ekzistenca e kateve, ku dallohen dy shtresa: njera me trashesi 8m. dhe tjetra me 17m. Ujerat e shtreses se pare jane te pasura me oksigjen dhe aty vlon jeta e pasur bimore dhe shtazore. Mungesa e oksigjenit dhe prania e gazit sulfuror ben qe ne shtresen e poshtme te mungoje zhvillimi i jetes. Nje dukuri e tills vihet re mbas 200m. thellesi vetem ne Detin e Zi. Masat ujore te kateve ne liqenin e Butrintit jane te vendo-sura njera mbi tjetren, kane dendesi te ndryshme dhe nuk perzihen midis tyre. Liqeni i Butrintit ka uje te kripur ne sasi nga 7 deri ne 22 per mije. Tempera-tura e liqenit ndryshon vertikalisht ne thellesine 5m nga 12 C ne periudhen e ftohte deri ne 28 C gjate veres. Nen kete thellesi temperatura eshte konstante.

Etichette:
0 Commenti

Posta un commento

Related Posts with Thumbnails
Gli autori del blog dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti dai lettori. Gli autori si impegnano a cancellare nei limiti delle possibilità i commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze. Qualora dovesse sfuggire la cancellazione di commenti lesivi lo si comunichi all'indirizzo e-mail: info@vacanzeinalbania.info